Over innolab Laak Vitaal

Het innolab Laak Vitaal startte in het schooljaar 2013-2014 als leer-werklokaal in de Haagse wijk Molenwijk, in het stadsdeel Laak. Het onstond uit een samenwerkingsverband tussen de Haagse Hogeschool en de gemeente Den Haag. De verantwoordelijkheid voor zorg en welbevinden kreeg in die periode in toenemende mate gestalte in nieuwe coalities tussen officials en bewoners. Waarvan de noodzaak gelegen was in de transities waarbinnen burgers, cliënten en bewoners in toenemende mate moesten leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor zorg, gezondheid en welbevinden maar ook voor veiligheid, huisvesting en vele andere zaken: kortom voor het publieke domein. Voor dit proces waren nieuwe vormen van kennisontwikkeling noodzakelijk. Laak Vitaal kreeg de opgave om deze kennis te ontwikkelen vanuit het lokaal.

Meer dan gedacht is er animo in de hogeschool, in de wijk – zowel burgers als maatschappelijke instellingen – en ook binnen het gemeentelijk apparaat voor samenwerking in nieuwe vormen van kenniscoproducties rondom complexe stedelijke vraagstukken. Het lokaal Laak Vitaal heeft zich sinds de start daarom kunnen ontwikkelen tot ‘urban innolab’. Een urban innolab is een andere benaming voor een leer- en experimenteeromgeving in de wijk. Het is een effectieve strategie om in samenwerking tussen kennis- en praktijkpartijen sociale innovatie vorm te geven, waarbij de aanpak bestaat uit het praktijkgericht ontwerpen van een vernieuwende omgang met weerbarstige stedelijke opgaven.

Vanuit het innolab Laak Vitaal vindt onderzoek plaats in het stadsdeel door docent-onderzoekers van de Haagse Hogeschool samen studenten, professionals, vrijwilligers, en bewoners. Er wordt op zoek gegaan naar alternatieve oplossingen waarmee kleinschalig geëxperimenteerd wordt. Dit leidt tot interessante leerprocessen: het experimenteel doorgronden van verschillende probleem-oplossingscombinaties werpt niet alleen licht op de aard van een probleem maar ook de wijze waarop dit probleem is ingebed in bestaande formele en informele, professionele en governance netwerken.

Stel uw vraag

Wil je meer weten over Laak Vitaal? Of heb je een vraag of opmerking over ons project? Vul dan onderstaand contactformulier in.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.