Innolab Laak Vitaal

Innolab Laak Vitaal is in 2013 ontstaan in reactie op de maatschappelijke vraag om praktijkgerichte kennisontwikkeling voor een betere omgang met weerbarstige stedelijke vraagstukken. De aanpak binnen innolab Laak Vitaal bestaat uit het praktijkgericht ontwerpen van een vernieuwende omgang met weerbarstige stedelijke opgaven. Binnen de aanpak wordt kleinschalig met alternatieve oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken geëxperimenteerd, welke leidt tot interessante leerprocessen en interventies, methodieken, en tools voor de praktijk.

Ga naar contact

OVER INNOLAB LAAK VITAAL

Het innolab Laak Vitaal startte in het schooljaar 2013-2014 als leer-werklokaal in de Haagse wijk Molenwijk, in het stadsdeel Laak. Het onstond uit een samenwerkingsverband tussen de Haagse Hogeschool en de gemeente van Den Haag.

Meer over Laak Vitaal

ONDERZOEKEN

In dit onderzoek is vastgesteld dat de professionals die bewoners moeten ondersteunen bij  burgerinitiatieven, al dan niet onbewust, de bewoners hierin belemmeren. De bewoners ervaren een gebrek aan empathie bij ambtenaren en professionals.

Meer over het onderzoek

Laak Vitaal

Vanuit het innolab Laak Vitaal vindt onderzoek plaats in het stadsdeel door docent-onderzoekers van de Haagse Hogeschool samen studenten, professionals, vrijwilligers, en bewoners. Er wordt op zoek gegaan naar alternatieve oplossingen.

Meer over de oplossingen

Meer Animo

Meer dan gedacht is er animo in de hogeschool, in de wijk – zowel burgers als maatschappelijke instellingen – en ook binnen het gemeentelijk apparaat voor samenwerking in nieuwe vormen van kenniscoproducties rondom complexe stedelijke vraagstukken. Het lokaal Laak Vitaal heeft zich sinds de start daarom kunnen ontwikkelen tot ‘urban innolab’. Een urban innolab is een andere benaming voor een leer- en experimenteeromgeving in de wijk.

WILT U MEER WETEN OVER ONS ONDERZOEK? NEEM CONTACT OP

Partners

Stadsdeel Laak

Coalitie Laak

Stichting Mooi

Vrienden van de Ketel

Convey

Samenwerken

Wij werken graag samen met professionals, semi-professionals, sociale- en maatschappelijke ondernemers, vrijwilligers, bewoners, en studenten die graag met hun werkpraktijkwillen experimenteren om te komen tot nieuwe oplossingen die ten goede komen aan de burgers in de wijk.